530 000 ZŁ ZA AMPUTACJĘ 4 PALCÓW W WYPADKU PRZY HEBLARCE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Przedstawiamy efekt naszej pracy nad sprawą, w której gdyby nie ECPP Poszkodowany otrzymałby maksymalnie 12 500,00 zł, a otrzymał łącznie 530 000,00 zł plus zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. 
Poszkodowany to 17 letni chłopiec, uczeń technikum, który pomagał przy pracach w gospodarstwie rolnym ciąć deski. Niestety w czasie tych prac stracił 4 palce lewej dłoni. 
 
Po zgłoszeniu roszczeń przez ECPP Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) wypłaciło 12 500,00 zł (uznając do zapłaty 25 000,00 zł minus 50% przyczynienia poszkodowanego do wypadku). Wydana przez TU decyzja była decyzją ostateczną, tzn. końcową, która wskazywała określoną kwotę jako odpowiednią do wypłaty. 
 
Gdyby nie nasz, czyli ECPP udział w sprawie, to zapewne sprawa zakończyłaby się dla poszkodowanego wypłatą TYLKO 12 500,00 zł oraz nieświadomością, iż można było uzyskać więcej. 
 
Często słyszymy od różnych Klientów, iż nie chcą zlecać spraw do realizacji pełnomocnikom,  gdyż pobierana jest prowizja od wyniku sprawy. 
 
Pojawia się pytanie, i co by zyskał Poszkodowany, gdyby nie zapłacił prowizji, ale otrzymał tylko 12 500,00 zł ? A ile zyskał Poszkodowany zlecając nam sprawę do prowadzenia, mimo zapłaty prowizji – otrzymał znacznie wyższą kwotę ponad 530 000,00 zł. 
 
Decyzję co do skorzystania z naszych usług pozostawiamy poszkodowanym, jednakże warto przemyśleć na przykładzie tej sprawy, czy warto skorzystać z usług ECPP, od blisko 15 lat specjalizujemy się tylko i wyłącznie w szkodach osobowych po wypadkach.
 
Uzyskaliśmy w tej sprawie wynik: 
– o 41 razy wyższy, 
niż na etapie przedsądowym (pierwsza wypłata z decyzji 12 500,00 zł), 
– o 4 100 % więcej , 
czyż to nie jest wyjątkowy wynik ? 
My uważamy, że tak. 
 
Dodać należy, iż w najlepszym przypadku sprawa zakończyłaby się dla Poszkodowanego zawarciem ugody na kwotę łączną wypłaconą 42 000,00 zł. Jesteśmy przekonani, iż większość kancelarii prawnych, mecenasów zakończyłoby prowadzenie tej sprawy na poziomie właśnie tym, w porywach do 100 000,00 zł, jednakże ECPP działa inaczej, co widać po wynikach. 
 
Nasza firma nie zgadza się na kończenie prowadzenia spraw na najniższym poziomie, w imieniu naszego Klienta walczymy o uzyskanie, jak najwyższych kwot tytułem zadośćuczynienia , odszkodowania, dbamy o pozyskanie rent, co ma olbrzymie znaczenie dla Poszkodowanego. 
 
Zapraszamy do nas wszystkich poszkodowanych i ich rodziny, również osoby po zakończonych sprawach w postępowaniu przedsądowym i sądowym, dokonamy bezpłatnej analizy sprawy, wskażemy, czy jeszcze są możliwości uzyskania dopłaty. 
 
POMOŻEMY UZYSKAĆ WYŻSZE ODSZKODOWANIE. 
Zapraszamy.
 
 
Przetłumacz