JAKĄ KARĘ ZAPŁACISZ W 2020 r. ZA BRAK OC ?

Jesteś właścicielem pojazdu lub gospodarstwa rolnego ? 
Pamiętaj o zawarciu ubezpieczenia obowiązkowego OC, gdyż jeśli go nie zawrzesz będziesz płacił OPŁATĘ KARNĄ do UFG za jego brak. A w przypadku spowodowania wypadku z Twojej winy ponadto zobowiązany będziesz do zwrotu wszystkich wypłaconych odszkodowań osobom poszkodowanym i ich rodzinom.
To nie są żarty, brak OC może doprowadzić do tragicznej sytuacji w Twojej rodzinie. 
 
W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. do kasy UFG nieubezpieczeni kierowcy wpłacili ponad 220 mln zł (o około 93 mln zł więcej, niż w tym samym okresie 2018 r.). 
 
UFG wymienia trzy najczęściej notowane przyczyny braku OC:
 
1. Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu.
 
Nabywcy samochodów często zapominają, że mogą korzystać z OC poprzedniego właściciela tylko do końca okresu obowiązywania umowy. Po jej zakończeniu, ubezpieczenie wygasa, a nowy posiadacz pojazdu musi wykupić własną polisę.
 
2. Przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie.
 
Obowiązek zakupu polisy OC ciąży na każdym właścicielu pojazdu.
 
Ubezpieczenie OC należy kontynuować, aż do momentu wyrejestrowania samochodu (lub sprzedaży – wtedy aktualną polisę przekazujemy nabywcy auta, a transakcję sprzedaży zgłaszamy do towarzystwa). Nie ma tutaj znaczenia, jaki jest stan techniczny samochodu i czy ktoś go aktualnie użytkuje.
 
3. Nieopłacenie pełnej raty składki za OC.
Całoroczne polisy OC przedłużają się automatycznie tylko po opłaceniu wszystkich rat składki. Niestety, często zapominają o tym właściciele pojazdów i nie zdają sobie nawet sprawy, że ich polisa wygasła z upływem okresu, na który została wykupiona.
 
Uwaga!
Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna.
Niektórzy kierowcy, u których wykryto brak OC, tłumaczą się trudną sytuacją materialną. Niestety, taki argument nie uchroni ich przed wezwaniem od UFG do zapłaty kary.
 
Masz prawo do odszkodowania, jeśli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC. 
Jeśli miałeś taką sytuację zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Przetłumacz