Biuro czynne: Pon - Pt w godz. 10.00 - 18.00
ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa

FAQ

1. Czy dochody z umowy o dzieło, kontraktowej, zlecenia itp. (jednorazowe lub występujące tylko w danym roku rozrachunkowym), które są w zeznaniu podatkowym za rok poprzedzający zdarzenie, wlicza się do kwoty utraconych zarobków związanych z niemożliwością wykonania pracy z powodu wypadku?

Odp. Jeżeli kontrakty, umowy miały swój ciąg lub mogły mieć i są na to stosowne dokumenty, oczywiście jak najbardziej możemy dochodzić roszczeń w tym zakresie.

2. Czy każdy płatnik KRUS zobowiązany jest płacić obligatoryjnie OC dla rolników?

Odp. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo powyżej 1 ha jest zobowiązany płacić OC rolnicze.

3. Rolnik poszedł do sąsiada by przeciąć sobie na pile elektrycznej parę desek. W trakcie przecinania piła obcięła mu trzy palce. Piła nie posiadała osłony i była ustawiona na niestabilnym podłożu.

Odp. Po tej krótkiej informacji można stwierdzić, że ów rolnik jest sprawcą. Jednak aby móc stwierdzić to wiążąco należałoby się zapoznać ze szczegółami okoliczności wypadku.

4. Rolnik pomagał sąsiadowi przy naprawie starego dachu. W trakcie prac złamała się deska, na której stał. Upadł nieszczęśliwie i jest sparaliżowany.

Odp. W tym przypadku również jest niezbędna szczegółowa analiza okoliczności zajścia wypadku. Należy się upewnić, która ze stron ponosi odpowiedzialność za szkodę. Sprawa może się kwalifikować do przyjęcia, ale również może się okazać, że sam poszkodowany jest „sprawcą”

Osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia odszkodowania do 3 lat jeśli chodzi o kolizję. Czas ten liczony jest od wydania ostatniej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeń.

W przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, obrażeniami ciała czas ten wynosi do 20 lat. W tej sytuacji musi zapaść wyrok związany w popełnionym przestępstwem.

Przeanalizujemy twoją sprawę zupełnie bezpłatnie. Bardzo ważne jest aby takie sprawy zgłaszać jak najszybciej, ponieważ każdy dzień może mieć wpływ na wysokość odszkodowania.

 

Jeśli poszkodowany nie posiada dokumentacji medycznej, ECPP pozyskuje wszelkie dokumenty, które są niezbędne do skutecznego poprowadzenia sprawy.

Oczywiście, że tak. Udzielamy bezpłatnej, profesjonalnej analizy w każdej sprawie.

Zależy nam na tym aby osoba poszkodowana uzyskała swoje pieniądze w jak najszybszym czasie. Gwarantujemy wypłatę do …..

Posiadamy 15 letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań, przez ten czas mogliśmy pomóc ponad 10 000 klientom. Osiągamy ogromne sukcesy w tym co robimy, mówimy to głośno. Największe uzyskane odszkodowanie dla jednego klienta to ponad 2 000 000 zł, jednak na swoim koncie mamy bardzo olbrzymią ilość wygranych spraw. Nasz zespół składa się z grupy specjalistów, którzy zrobią wszystko co w ich mocy aby uzyskać dla poszkodowanych najwyższe odszkodowania. Zapraszamy do bezpłatnej analizy sprawy, a sami przekonają się Państwo, że sprawa została powierzona w odpowiednie ręce.

Analiza sprawy oraz specjalistyczne porady nie podlegają opłacie. Nasze wynagrodzenie oparte jest na systemie prowizyjnym po zakończeniu sprawy.

 

 

Zakładu ubezpieczeń zazwyczaj proponują niekorzystne ugody, bez wiedzy prawnej, doświadczenia osoba  poszkodowana nie jest w stanie uzyskać sama dla siebie wysokiego odszkodowania. Powierzając sprawę firmie takiej jak nasza można liczyć na profesjonalne zajęcie się sprawą, specjalistyczna kadrę prawniczą z wieloletnim doświadczeniem z uzyskiwaniu odszkodowań dla Poszkodowanych.

Rodzina, osoby bliskie, z którymi poszkodowanych łączyły jakieś więzi należą do osób, które powinny ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Każda sytuacja jest rozpatrywana w sposób indywidualny.

Według Art. 444. Odszkodowanie należy się:
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Oczywiście, że tak. W przypadku potrącenia pieszego bądź rowerzysty przez samochód odpowiedzialność rozpatrywana jest na zasadzie ryzyka. Poszkodowanego należy się zadośćuczynienie z polisy OOC sprawcy za krzywdę, zwrot kosztów leczenia, opieki, renta oraz odszkodowanie za zniszczone rzecz, utracone korzyści związane z wykonywaną pracą.

Oczywiście, że tak. Nasi prawnicy posiadają ogromna wiedzę na temat prawa odszkodowawczego, co pozwala nam na prowadzenie takich spraw.

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę należy przesłać pismo za potwierdzeniem odbioru do firmy odszkodowawczej oraz Towarzystwa Ubezpieczeń, gdzie aktualnie toczy się postępowanie likwidacyjne. Towarzystwo Ubezpieczeń należy powiadomić o zmianie pełnomocnika.


Każde obrażenie ciała, które powstało na skutek wypadku powinno zgłaszać się oraz ubiegać o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania jest kwestią indywidualną. Przeanalizujemy twoją sprawę bezpłatnie oraz pomożemy w uzyskaniu odszkodowania.

Oczywiście, że tak. ECPP gwarantuje pełny dostęp do dokumentacji twojej sprawy przez Internet oraz w naszej siedzibie na ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa. Istnieje również możliwość skontaktowania się z naszym przedstawicielem mailowo bądź telefonicznie.

1. Czy dochody z umowy o dzieło, kontraktowej, zlecenia itp. (jednorazowe lub występujące tylko w danym roku rozrachunkowym), które są w zeznaniu podatkowym za rok poprzedzający zdarzenie, wlicza się do kwoty utraconych zarobków związanych z niemożliwością wykonania pracy z powodu wypadku?

Odp. Jeżeli kontrakty, umowy miały swój ciąg lub mogły mieć i są na to stosowne dokumenty, oczywiście jak najbardziej możemy dochodzić roszczeń w tym zakresie.

2. Czy każdy płatnik KRUS zobowiązany jest płacić obligatoryjnie OC dla rolników?

Odp. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo powyżej 1 ha jest zobowiązany płacić OC rolnicze.

3. Rolnik poszedł do sąsiada by przeciąć sobie na pile elektrycznej parę desek. W trakcie przecinania piła obcięła mu trzy palce. Piła nie posiadała osłony i była ustawiona na niestabilnym podłożu.

Odp. Po tej krótkiej informacji można stwierdzić, że ów rolnik jest sprawcą. Jednak aby móc stwierdzić to wiążąco należałoby się zapoznać ze szczegółami okoliczności wypadku.

4. Rolnik pomagał sąsiadowi przy naprawie starego dachu. W trakcie prac złamała się deska, na której stał. Upadł nieszczęśliwie i jest sparaliżowany.

Odp. W tym przypadku również jest niezbędna szczegółowa analiza okoliczności zajścia wypadku. Należy się upewnić, która ze stron ponosi odpowiedzialność za szkodę. Sprawa może się kwalifikować do przyjęcia, ale również może się okazać, że sam poszkodowany jest „sprawcą” Przy zapoznawaniu się z odpowiedziami na zadane pytania w konkretnych przypadkach, proszę pamiętać, iż weryfikacja dokumentów w sprawie może przynieść ze sobą dodatkowe okoliczności zdarzeń, a co za tym idzie odmienną decyzję przy przyjmowaniu sprawy przez ECPP

Prowizja pobierana jest od uzyskanego odszkodowania po zakończeniu sprawy.

Zadośćuczynienie przyznawane jest osobie poszkodowanej w wyniku wypadku. Wypłata zadośćuczynienia jest możliwa nawet przy niewielkich uszkodzeniach ciała.

W przypadku śmierci osoby bliskiej również można ubiegać się o zadośćuczynienie.

Oczywiście, że tak. W trosce o naszego klienta ECPP działa na postawie systemu prowizyjnego od wygranych spraw.

Oczywiście, że nie. Często wypadki, które nie pozostawiają śladów na ciele poszkodowanego, odbijają się na sferze psychicznej. Jeżeli doznałeś/aś uszczerbku na zdrowiu, udowodnimy, że należy Ci się zadośćuczynienie za doznany ból, dyskomfort.

Oczywiście, że tak. W przypadku śmierci osoby bliskiej należy się wypłata zadośćuczynienia, odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu oraz renta po osobie zmarłej.

– w pierwszej kolejności należy zgłosić się do szpitala w celu określenia diagnozy
– w przypadku ustalenia sprawcy wypadku należy spisać oświadczenie łącznie ze wskazaniem osoby, która odpowiedzialna jest za spowodowanie wypadku
– należy zawiadomić funkcjonariuszy w celu sporządzenia notatki urzędowej
– osoby poszkodowane często nie zdają sobie sprawy z tego jakie odszkodowanie im się należy, powinny zatem zgłosić się do firmy odszkodowawczej takiej jak ECPP, która zajmie się profesjonalnie sprawą od początku do końca.

Osoba, która jest sprawca wypadku nie podlega pod odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC pojazdu mechanicznego. Aby uzyskać odszkodowanie jako sprawca, osoba ta powinna wcześniej zawrzeć ubezpieczenie NW (nieszczęśliwe wypadki).

Każdy pasażer, który znajdował się w pojeździe sprawcy może liczyć na odszkodowanie.

Odszkodowanie nie przysługuje w sytuacjach gdy:
– sprawca wypadku
– osobie, która wyłącznie przyczyniła się do wypadku
– osobie, której udowodniono rażące niedbalstwo w odniesieniu do wypadku

 

W przypadku braku ustalenia sprawcy odszkodowanie wypłaca UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), natomiast gdy sprawca poniósł śmierć odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń.

Decyzje o obowiązkowej obecności poszkodowanego podejmuje sąd. Nie zawsze jest ona wymagana

Umowa może być zawarta na kilka sposobów:
– osobiście w siedzibie firmy na ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa
– poprzez naszego agenta

– poczta elektroniczna

– poczta tradycyjna

Pojęcia te są bardzo często mylone, a ich definicja różni się od siebie.
Odszkodowanie polega na rekompensacji szkody majątkowej np: zwrot kosztów leczenia, niezdolność do pracy, utracony dochód, natomiast zadośćuczynienie polega na rekompensacji szkody niemajątkowej np: ból, cierpienie, traumy.

Oczywiście, że nie. Warunki umowy możemy uzgodnić telefonicznie bądź mailowo, a umowę podpisać drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Ubezpieczyciel wypłaca środku w ciągu kilku dni, przelewane one na konto firmy oraz rozliczane, następnie w ciągu … dni ECPP przelewa środku na konto poszkodowanego.

Oczywiście, że nie. Nasze wynagrodzenie oparte jest na wcześniej ustalonej prowizji od uzyskanego odszkodowania.

– przychodząc do nas do siedziby na ul: Trylogii 24, 01-982 Warszawa
– kontaktując się mailowo: biuro@ecpp.pl, zarzad@ecpp.pl
– kontaktując się telefonicznie: 0 801 000 128
– wypełniając formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie Internetowej

 

Oczywiście, że tak. W przypadku błędu po stronie pracodawcy lub pracownika, który przyczynił się do wypadku można starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), odszkodowania z polisy nieszczęśliwych wypadków oraz zadośćuczynienia z polisy OC przedsiębiorstwa.

Istnieją wypadki przy pracy, do których przyczyniły się warunki pogodowe, siły przyrody, wtedy odpowiedzialność pracodawcy kształtuje się na podstawie ryzyka.

Osoby poszkodowane, które zawarły umowę na odległość mają prawo do regulaminowego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W innym przypadku istnieje możliwość rezygnacji poprzez wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli sprawa skierowana zostanie na drogę sądową, osoba poszkodowana musi uczestniczyć w rozprawie. Skierowanie sprawy na drogę sądową jest częstym zabiegiem, ponieważ w takiej sytuacji jesteśmy w stanie uzyskać dla poszkodowanego znacznie większe odszkodowanie.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników:
– wiek poszkodowanego

– jak bardzo osoba poszkodowana cierpi fizycznie oraz psychicznie

– jaka jest intensywność uszkodzeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu np. kalectwo, blizny

– rodzaj wykonywanej pracy
– ogólna sytuacja życiowa

– stopień winy sprawcy wypadku

– wiele innych czynników

Po ustaleniu planu działania oraz podpisaniu umowy działamy natychmiastowo. Zależy nam aby klient uzyskał swoje odszkodowanie jak najszybciej.

W sytuacji gdy kierowca pojazdu nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia z OC rolnika, wówczas gdy szkodę wyrządzi rolnik, pracownik, osoba zamieszkująca jego gospodarstwo należeć się będzie zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadaj nam pytanie!

Regulamin

Skontaktuj się z nami

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

ul. Trylogii 24, 01-982

Warszawa

0 801 000 128

Pon - Pt: 10.00 - 18.00

biuro@ecpp.pl

E-mail
Przetłumacz