Opis zdarzenia:

W dniu, 14 lipca 2011 r., w miejscowości Bachórzec, kierujący Sławomir P., – nie zachował szczególnej ostrożności i zbliżając się do oznakowanego pasami przejścia dla pieszych, przez które prawidłowo przechodził Pan Lesław T. W skutek potrącenia na pasach Pan Lesław doznał wielu, następujących obrażeń ciała: stłuczenia głowy, tłuczonych ran twarzoczaszki, zwichnięcia prawego stawu ramienia ze złamaniem guzka większego kości ramiennej, stłuczenia okolic lewego stawu skokowego, złamania kostki przyśrodkowej prawego podudzia, oraz licznych ran tłuczonych prawego przedramienia.
 
Sprawa trafiła do ECPP poprzez naszego Przedstawiciela , który pomógł panu Lesławowi skompletować wszelkie dokumenty związane z wypadkiem.
 
W dniu 2011-09-11 Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym wystosowało roszczenia na sumę 85.000 zł.
 
W toku przedsądowego postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel wypłacił 37.210.00 , przyjmując jednocześnie przyczynienie się pan Lesława w wysokości  50 %  uznając, że wtargnął on na pasy.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym nie zgodziło się ani z wypłaconą sumą ani też z wysokością przyczynienia, gdyż wypadek miał miejsce na oznakowanych pasach czyli w miejscu gdzie pieszy powinien być szczególnie chroniony a kierowca zachować wyjątkową ostrożność.
 
Dlatego też w dniu 2013-07-29 na wniosek ECPP, mecenas zajmujący się sprawą skierował pozew do Sądu Rejonowego w Przemyślu.
 
W trakcie postępowania sądowego ECPP zaliczkowało za pana Lesława jako swojego klienta wszelkie opłaty sądowe łącznie z zaliczką na biegłych sądowych.
 
W dniu 2015-12-01 Sąd  zasądził – od pozwanego Ubezpieczyciela – na korzyść pana Lesława:
zadośćuczynienie :           27,000.00 zł., wraz z ustawowymi odsetkami od poniżej    
następujących  kwot:      26,000.00 zł. od 2011-10-07 do dnia zapłaty;
                                                         1,000.00 zł. od 2013-08-02 do dnia zapłaty;
 
z tytułu odszkodowania:                                       1,008.00 zł., wraz z ustawowymi odsetkami  od 2011-10-07;
z tytułu procesu następującą, kwotę :          3,592.79 zł.
 
Sąd zmniejszył też  przyczynienie pana Lesława z 50 na 25%  a strony zrezygnowały z APELACJI od wyroku SRP.
 
Tak więc w toku profesjonalnie przeprowadzonego procesu likwidacji szkody Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało dla swojego Klienta pana Lesława następujące kwoty:
– postępowanie przedsądowe                                       37,210.00 zł.
– postępowanie sądowe pierwszej instancji          45,491.79 zł.
Razem                                                                                        82,701.79 zł.
 
Jak widać z powyższego opisu tylko postępowanie sądowe prowadzone przez profesjonalnego pełnomocnika gwarantuje wypłatę realnych świadczeń i zmniejsza (w tym wypadku o połowę) wartość przyczynienia, które to na etapie przedsądowym jest ustalane przez TU na poziomie o wiele wyższym i praktycznie dowolnym.
 
Ważnym jest też fakt, że korzystny wyrok  bardzo zależy też od właściwie poprowadzonego postępowania przedsądowego. W tym przypadku sprawę prowadziło od początku Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym tak więc etap sądowy był niejako kontynuacją postępowania przedsądowego.
 
Dział Prawny ECPP
Przetłumacz