PO WYPADKU | SKŁADNIKI ROSZCZEŃ – ZGON

Miałeś WYPADEK ? Doznałeś obrażeń ciała ? 
Poznaj składniki roszczeń, które masz prawo żądać do zapłaty od Zakładu Ubezpieczeń.
To bardzo ważne, abyś nie występował TYLKO O ZADOŚĆUCZYNIENIE.
 
Pamiętaj, masz prawo do zapłaty:
 
– Zadośćuczynienia po stracie osoby najbliższej
– Stosownego odszkodowania
– Kosztów pogrzebu, pochówku 
– Kosztów leczenia poniesionych przed śmiercią poszkodowanego
– Kosztów innych poniesionych w związku ze zdarzeniem
– Kosztów za zniszczone rzeczy 
– Utraconych zarobków, korzyści 
– Renty alimentacyjnej
– Skapitalizowanej renty alimentacyjnej
 
MASZ PRAWO DO RENTY Z TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ , POZA RENTĄ Z ZUS LUB KRUS.
 
Każdy składnik roszczenia roszczenia ma dla Ciebie istotne znaczenie. Dlatego tak ważnym jet, aby przedwcześnie nie podpisywać UGODY na niskim poziomie.
 
Sprawę każdego naszego Klienta traktujemy bardzo poważnie i dbamy o uzyskanie wszelkich możliwych roszczeń, szczególnie roszczeń rentowych, które przedawniają się bardzo szybko. 
 
Przetłumacz