Jeśli w wyniku wypadku stracisz bliską osobę (męża, konkubenta, dziecko), która wspierała Cię finansowo przed śmiercią, 
– sprawdź w ZUS/KRUS, czy masz prawo do renty rodzinnej i na jakich zasadach,
a poza tym
– złóż roszczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń/TU/  z OC sprawcy.
 
Zgodnie z art. 446 § 2 KC
„Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”
 
Natychmiast po wypadku należy składać roszczenia z tego tytułu do TU, a w ciągu do 3 lat do sądu, aby roszczenie się nie przedawniło. 
 
Działamy w imieniu uprawnionych osób po stracie osoby w wypadku, zarówno w sprawach o zapłatę przeciwko ZUS/KRUS, jak i TU.
 
Zapraszamy: 0 801-000-128
Przetłumacz