Krótki Opis Zdarzenia:

W dniu 16.09.2009 r. w Toruniu, rowerzysta, Dariusz K.,., został nieumyślnie potrącony przez pojazd wyjeżdżający z parkingu, którym kierował Ryszard S., Na skutek czego pan Dariusz doznał wieloodłamowego złamania gałęzi górnej łonowej prawej, złamania kości kulszowej, oraz złamania masy bocznej kości krzyżowej.

W postępowaniu karnym wyrokiem z dnia 2009-12-21, Sąd Rejonowy w Toruniu uznał za winnego zdarzenia kierowcę samochodu Ryszarda S.

Pan Dariusz skontaktował się z Przedstawicielem Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym, który podpisał z nim stosowne dokumenty i pomógł skompletować dokumentację potrzebną do procesu likwidacji szkody.

W dniu 25-09-2009 Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym wyszło z roszczeniami do PZU SA jako podmiotu odpowiedzialnego za likwidację szkody na sumę 84800 zł.

PZU uznaje 16% przyczynienia i wypłaca tylko 21,294.00 zł

Tak dla porównania:
Roszczenia Klienta złożone za pośrednictwem ECPP = 84,800 zł
Roszczenia wypłacone dobrowolnie przez PZU = 21,294 zł
Różnica = 63,506 zł

W związku z tak dużą różnicą Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym w porozumieniu z panem Dariuszem zadecydowało o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko PZU.

W dniu 04.02.2012 został wystosowany pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie na sumę 75000zł.

W dniu 2015-04-27: Sąd zasądza na rzecz Dariusza K
art. 445 §1k.c. z odsetkami – od 2010-12-20 do dnia zapłaty – kwotę: 20,000.00 zł
art. 444 §1k.c. z odsetkami – od 2013-03-27 do dnia zapłaty – kwotę: 3,682.14 zł
Razem: 23,682.14 zł

PZU nie zgadzając się z wyrokiem zaskarżyło go w całości jednak Apelacja została całkowicie odrzucona.

Tak więc Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało dla swojego Klienta w całym procesie likwidacji szkody na etapie przedsądowym i sądowym w sumie: 44,976,14 zł.

I jak widać z powyższego opisu na etapie sądowym Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało drugie tyle niż PZU dobrowolnie wypłaciło na etapie przedsądowym.

 Dział Prawny ECPP

Przetłumacz