PO WYPADKU | SKŁADNIKI ROSZCZEŃ – USZCZERBEK

Miałeś WYPADEK ? Doznałeś obrażeń ciała ? 
Poznaj składniki roszczeń, które masz prawo żądać do zapłaty od Zakładu Ubezpieczeń.
To bardzo ważne, abyś nie występował TYLKO O ZADOŚĆUCZYNIENIE.
 
Pamiętaj, masz prawo do zapłaty:
 
– Zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała 
– Sumy z góry potrzebnej na koszty leczenia
– Kosztów leczenia, rehabilitacji 
– Kosztów dojazdów 
– Kosztów opieki przez osoby trzecie 
– Kosztów innych 
– Sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu 
– Zwrotu kosztów za zniszczone rzeczy 
– Zwrotu utraconych zarobków, korzyści 
– Renty z tytułu utraconej zdolności do pracy 
– Renty z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość 
– Renty z tytułu zwiększonych potrzeb 
 
Każdy składnik roszczenia ma dla Ciebie istotne znaczenie. 
 
Sprawę każdego naszego Klienta traktujemy bardzo poważnie i dbamy o uzyskanie wszelkich możliwych roszczeń.
 
Przetłumacz