Krótki opis zdarzenia:

W dniu 20 września 2006 r., kierujący Mercedesem Bus, Marcin Ż., z nieznanej przyczyny, – na drodze krajowej 61–wjechał na pas przeciwny wobec swojego kierunek ruchu czym spowodował czołową kolizję z nadjeżdżającym VW Pasatem, prowadzonym przez Jacka R. 35 lat , który zmarł w wyniku obrażeń.

W trakcie postępowania prowadzonego przez Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym z informacji uzyskanych od osób znających pana Jacka oraz od rodziny ustaliło, że w pracy, zmarły był dobrym i szanowanym pracownikiem. Ponadto po śmierci swojego ojca, pomagał matce, w prowadzeniu j gospodarstwa rolnego. Z tytułu jego śmierci ECPP reprezentowało matkę zmarłego Jacka R. w której imieniu ECPP jako profesjonalny pełnomocnik zostało stroną roszczenia o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów i szkód, oraz o zadośćuczynienie związane ze stratą syna.

Na etapie przedsądowym zostały zgłoszone roszczenia w wysokości        103,370.00 zł
Uzyskaliśmy dla mamy Pana Jacka                                                                                  38,370.00 zł
Jak widać Tu wypłaciło dobrowolnie ok 40% z roszczonej przez ECPP kwoty.

Dlatego też Europejskie Centrum Pomocy poszkodowanym wystąpiło z pozwem do sądu , gdyż suma , którą wypłaciło TU była nie do zaakceptowania przez mamę Pana Jacka jak też i przez ECPP.

Oczywistym jest, że żadne pieniądze nie zwrócą matce syna , jednak to co dobrowolnie wypłaca TU w żaden sposób nie zabezpiecza matki , która na te pomoc syna liczyła w przyszłości.

Poniżej opis sprawy sądowej prowadzonej przez ECPP w dwóch instancjach.

Jest on dokładnym odbiciem filozofii i strategii TU , które nie bacząc na tragedię ludzką , w tym wypadku matki ,tracącej syna , który de facto zastępował w gospodarstwie rolnym męża , który zmarł rok wcześniej, tylko robi wszystko , żeby świadczenia wypłacone z tego tytułu były jak najmniejsze:
ETAP SĄDOWY: Pierwsza Instancja,Roszczenia złożone przez Mecenasa ECPP w pozwie:
1. Kwota 100, 000.00 zł., z tytułu zadośćuczynienia, wraz z ustawowymi odsetkami od następnego dnia po dniu złożenia pozwu aż do dnia zapłaty kwoty zadośćuczynienia;
2. Kwota 15,000.00 zł., z tytułu odszkodowania, za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, wraz z ustawowymi odsetkami od następnego dnia po dniu złożenia pozwu aż do dnia zapłaty kwoty zadośćuczynienia;
3. Zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Suma roszczeń z pozwu: 115,000.00 zł.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji:
1. Zasądza od pozwanego Ubezpieczyciela na rzecz powódki Zofii R., kwotę 100,000.00 zł., (stu tysięcy złotych) z tytułu zadośćuczynienia, wraz z ustawowymi odsetkami,
2. Oddala powództwo w pozostałym zakresie;
3. Zasądza od pozwanego Ubezpieczyciela na rzecz powódki Zofii R., kwotę 5,873.96 zł., (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) z tytułu zadośćuczynienia, wraz z ustawowymi odsetkami
4. Obciąża pozwanego Ubezpieczyciela na rzecz Urzędu Skarbu Państwa – kwotą 2,827.50 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) z tytułu zwrotu części poniesionych tymczasowo, przez Urząd Skarbu Państwa kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.

WYPŁATA Z WYROKU PIERWSZEJ INSTANCJI:
1. z tytułu zadośćuczynienia:               45,000.00 zł.
2. wraz z ustawowymi odsetkami:        3,752.88 zł.
Razem:                                                            48,752.88 zł.

Apelacja Ubezpieczyciela: w pozostałym zakresie;

Wyrok Sądu II Instancji:
1. oddala Apelację Ubezpieczyciela
2. zasądza od pozwanego Ubezpieczyciela na rzecz powódki Zofii R., kwotę 3,025.96 (trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) z tytułu zwrotu kosztów procesu instancji odwoławczej.

WYPŁATA Z WYROKU DRUGIEJ INSTANCJI:
1. z tytułu zadośćuczynienia:                                                 55,000.00 zł.
2. wraz z ustawowymi odsetkami:                                           6,441.77 zł.
3. Zwrot kosztów WYROKU PIERWSZEJ INSTANCJI:   5,873.96 zł.
4. Zwrot kosztów WYROKU DRUGIEJ INSTANCJI:         3,025.96 zł.

Razem: 70,341.69 zł.

Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym w pozwie wystąpiło o: 115,000.00 zł.

W pierwszej Instancji:                                                              48,752.88 zł
W drugiej Instancji – Oddalona Apelacja w Całości: 70,341.69 zł
Razem:                                                                                             119,094.57 zł

Tak więc uzyskaliśmy ponad 100% z kwoty o którą ECPP wystąpiło w imieniu mamy Pana Jacka Pani Zofii.

Przykrym tylko jest to, że ze względu na Apelację Towarzystwa Ubezpieczeń (w całości przegraną) będąca w ciężkiej sytuacji finansowej Kobieta, która została praktycznie sama musiała czekać ponad 6 miesięcy dłużej na należne jej świadczenia. Ale cóż. Realia są takie, że dobry Klient dla TU to taki, który płaci składki, niewiele wie i nic nie chce. Każdy który upomina się o należne świadczenia właśnie z tytułu płacenia tych składek jest traktowany jak…. Pozwolę sobie niech każdy z czytających wpisze własną interpretację.

Dział Prawny ECPP

Przetłumacz