TRAGEDIA MŁODEJ MATKI

W dniu 10 grudnia 2012 roku, na drodze w miejscowości Zawaliny znajdującej się w gminie Wola Mysłowska w województwie Lubelskim, w zdarzeniu drogowym  poszkodowaną została dwudziestojednoletnia młoda żona i matka, Izabela D., która jako pasażerka doznała wielu bolesnych i krytycznych dla stanu zdrowia – wewnętrznych jak i zewnętrznych obrażeń ciała. Co obrazują zapisy z dokumentów medycznych z dnia 10 grudnia 2012 roku – załączonych do akt postępowania – gdzie jest następujący zapis, (cytatuję) pasażerka Izabela D. „…wypadła przez boczną szybę z samochodu osobowego..” Wartym nadmienienia jest fakt, że pani Izabela jechała jako pasażer na tylnym siedzeniu samochodu i niestety nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 
Tutaj też warto dodać opierając się na odpisie aktu oskarżenia, Sądu Rejonowego w Łukowie II Wydziału Karnego, doręczonego do pokrzywdzonej,że  przebieg faktyczny zdarzenia był makabryczny, gdzie oskarżona nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie zachowując należytej i wymaganej ostrożności podczas panujących warunków drogowych i na pokrytej grubym śniegiem – asfaltowej nawierzchni straciła pełną kontrolę nad pojazdem osobowym – powodując wielopojazdową  kolizję.
 
W wyniku zdarzenia pani Izabela odniosła bardzo poważne i bezpośrednio zagrażające jej życiu obrażenia:
 
Rozpoznanie z dnia 2012-12-17, z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: poszkodowana Izabela D. uraz wielonarządowy, uraz czaszkowo-mózgowy ze stłuczeniem mózgu. Wstrząs urazowy. Wielomiejscowe  złamania kości udowej prawej, zaburzenia świadomości, oraz uraz psychiczny.
 
Z Europejskim Centrum Pomocy Poszkodowanym skontaktowali się rodzice pani Izabeli jeszcze na etapie leczenia praktycznie dzień po wypadku, kiedy stan córki był na tyle poważny, że istniało realne zagrożenie życia.
 
Dlatego też została podjęta decyzja, że dokumenty pozwalające zabezpieczyć roszczenia pani Izabeli wobec ubezpieczyciela, którym w tym przypadku była Warta zostaną podpisane niezwłocznie i w szpitalu. Gdyż tylko natychmiastowe wyjście z pozwem do Sądu zabezpiecza roszczenia poszkodowanego z tytułu doznanego uszczerbku w razie jego śmierci.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym w trybie natychmiastowym wyszło z roszczeniami które były uzupełniane w trakcie leczenia Naszej Klientki:
 
Roszczenie  numer  jeden:
z artykułu 445 §1KC z tytułu o zadośćuczynienie w wysokości:        200,000.00 zł
z artykułu 444 §1KC z tytułu o odszkodowanie w wysokości:                       800.00 zł
z artykułu 444 §1KC  zwrot kosztów za dojazdy                                                      677.79 zł
 
Roszczenie  zgłoszone przez ECPP na sumę:  201,477.79 zł
 
W toku prowadzonego przez Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym postępowania przedsądowego i otrzymywanych na bieżąco od pani Izabeli dokumentów z leczenia oraz kosztów ECPP wystąpiło z kolejnym roszczeniem:
 
2013-03-28: zgłoszenie roszczeń numer dwa:
z artykułu 444 §1KC z tytułu o zwrot kosztów leczenia w wysokości:                                52.00 zł
z artykułu 444 §1KC zwrot kosztów za dojazdy:                                                                          550.00 zł
z artykułu 444 §1KC z tytułu utraconych dochodów od 2013-05-01 miesięcznie    1,600.00 zł
z artykułu 444 §1KC skapitalizowana RENTA z tytułu utraconych dochodów od
2012-12-10 do 2013-04-30                                                                                                                   7,573.33 zł     
     
Suma zgłoszonych roszczeń numer  dwa:                                                                                  9,775.33 zł
 
W sumie Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym w imieniu swojej klientki Pani Izabeli wyszło z roszczeniami na sumę:  211.603.12 zł
 
Natomiast Warta wypłaciła kwotę: 44,396.00 zł co stanowi 20,97% wartości roszczenia!
 
Warto tutaj dodać, że Warta poinformowała mecenasów z ECPP, iż nie znajduje realnych podstaw do podwyższenia wysokości zadośćuczynienia, ponad wypłacona już kwotę w wysokości 43,000.00 zł.
 
Trudno tutaj powiedzieć czy postawa Warty jest straszna czy śmieszna?
 
Mając tak poważne obrażenia, których skutki pani Izabela będzie odczuwać przez całe życie do dnia dzisiejszego nasza Klientka nie może dojść do siebie.
 
Rozmyśla czy spełni się jako kobieta, czy będzie w stanie kochać męża i czy mąż pogodzi się z powstałym stanem w którym znalazła się żona, czy będzie mogła mieć więcej dzieci? Obecnie nie czuje się dobrze jako młoda kobieta, która jako dwudziestojednoletnia matka i żona rozpoczyna swoje życie mając w perspektywie kalectwo.
 
A Warta wypłaca tak niewielkie środki absolutnie nie przejmując się losem poszkodowanej młodej kobiety.
 
Dlatego też Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym nie widząc innej możliwości w porozumieniu z panią Izabelą wystąpiło na drogę sądową przeciwko Warcie z pozwem w wysokości 336,677.67 zł.
 
Warta mając świadomość ,że w Sądzie ECPP uzyska dla swojej Klientki znaczne środki zaproponowała ugodę w wysokości 160.000 zł ponad wcześniej już wypłacone roszczenia.
 
Mecenas reprezentujący z ramienia Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym panią Izabelę, po konsultacji z Klientem i Zarządem ECPP uznał że kwota ugody jest do zaakceptowania.
 
Tak więc zaoszczędzono pani Izabeli dwuletniego procesu sądowego i związanych z tym kosztów.
 
W toku całej sprawy uzyskano świadczenia w wysokości 229,242.65 zł co stanowi 68% wartości.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uznaje to za dobry wynik mając cały czas na uwadze fakt , że pani Izabela nie miała zapiętych pasów to jednak środki wywalczone przez ECPP dla Klientki nie zostały obciążone przyczynieniem.
 
Trzeba jednak uwypuklić  naganną postawę Warty , która mając pełną dokumentację leczenia już na etapie przedsądowym uznało że kwota   44,396.00 zł  jest wystarczająca.
 
Za komentarz w tej sprawie niech posłuży stwierdzenie, że kierując sprawę do sądu Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało dla swojej Klientki kwotę ponad 300% większą.
Przetłumacz