ODSZKODOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM – z jakiego tytułu możesz uzyskać ?

Od wielu lat Pomagamy Poszkodowanym w wypadkach w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa film, który podpowie Państwu z jakiego tytułu osoba poszkodowana lub uprawniona może uzyskać odszkodowania.

MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PO WYPADKU DROGOWYM 

(szkoda na osobie): 

1. OC pojazdu sprawcy.

2. Ubezpieczenie indywidualne na życie.

3. Ubezpieczenie indywidualne emerytalne.

4. Ubezpieczenie indywidualne – zawarte przy rachunku bankowym (karta, lokaty, itp.).

5. Ubezpieczenie indywidualne – domu, mieszkania (pakiety).

6. Ubezpieczenie indywidualne – firmy (pakiety).

7. Ubezpieczenie szkolne.

8. Ubezpieczenie grupowe w Zakładzie Pracy.

9. Ubezpieczenie indywidualne na warunkach grupowych. 

10. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków /NNW/.

11. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów /NNWKiP/.

12. Ubezpieczenia społeczne ZUS/KRUS. 

13. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem  

        przy pracy. 

14. Inne.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gdyż znamy się na tym, co robimy. A to jest GWARANCJĄ SUKCESU DLA POSZKODOWANEGO.

0 801-000-128
biuro@ecpp.pl

Przetłumacz