ZANIŻANIE ODSZKODOWAŃ, TO PRZYPADEK CZY REGUŁA?

W przypadku wystąpienia zdarzenia (wypadku) podlegającego wypłacie odszkodowania z OC pojazdu sprawcy, OC gospodarstwa rolnego, OC pracodawcy, itd. do wypłaty odszkodowania za sprawcę jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń – Towarzystwo Ubezpieczeń (TU), albo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).
 
Niestety osoby, które zostały osobiście poszkodowane w jakimkolwiek wypadku lub straciły osobę bliską często nie znając przepisów, nie wiedzą jakie mają prawa i możliwości dochodzenia roszczeń. 
 
Poszkodowani myślą, iż TU wydając decyzję odmowną lub płatniczą, faktycznie przeprowadzają rzetelnie proces likwidacji szkody, że wypłacają to co się poszkodowanym należy, a to całkowicie nieprawda.
 
Towarzystwa Ubezpieczeń, czy to w szkodach majątkowych, czy osobowych ZAWSZE ZANIŻAJĄ WYPŁATY ODSZKODOWAŃ. 
 
Przez wiele lat, jak prowadzimy działalność odszkodowawczą, pomagając poszkodowanym uzyskać odpowiednie kwoty zadośćuczynień, odszkodowań i rent nie spotkaliśmy się z ani jednym przypadkiem, w którym TU wypłaciłoby adekwatną do rozmiaru szkody kwotę. ZAZNACZAMY – NIGDY.
 
Co to oznacza dla poszkodowanych ? 
 
Każde wypłacone odszkodowanie jest zaniżone, a jeśli tak jest, to należy działać, aby uzyskać dodatkowe parokrotnie wyższe wypłaty.
 
Niestety TU przez brak wypłaty w odpowiednich terminach,  jak i w zaniżonej wysokości powodują znacznie większe szkody pośrednio dla poszkodowanego, gdyż uniemożliwiają mu powrót do zdrowia, a nawet zagrażają dalszemu życiu pozostawiając poszkodowanego w trudnej sytuacji bez środków do życia.
 
Wypadek to tragedia, która nagle przewraca życie poszkodowanego i jego rodziny  do góry nogami. 
 
Poszkodowani swoją całą uwagę  i energię skupiają na ratowaniu życia i zdrowia, nie myślą o procedurach likwidacji szkody i zasadach, co powinni wiedzieć i kiedy zrobić. 
 
Poszkodowani potrzebują dobrych pełnomocników, którzy będą dbali o ich interesy przez TU. 
 
Zapraszamy do nas, gdyż wiemy, iż dla nas dobro poszkodowanego jest najwyższą wartością. 
 
Przetłumacz