ZWROT KOSZTÓW OPIEKI

Po wypadku, jeśli osobą poszkodowaną opiekują się osoby trzecie, pomagają przy wykonywaniu codziennych czynności życia, wykonują  czynności pielęgniarskie, wówczas z tego tytułu należy się zwrot kosztów opieki osobie poszkodowanej, nawet jeśli ich fizycznie nie ponosiła. Nie trzeba dokumentować zapłaty wynagrodzeń lub w innej formie płatności opiekującym się. Zwrot kosztów opieki dotyczy każdej godziny sprawowanej opieki nad poszkodowanym, również czas dowożenia poszkodowanego na leczenie, czy w każdym innym przypadku związanym z wypadkiem, również czas oczekiwania, np. w placówkach medycznych z poszkodowanym na wizytę, czy przyjęcie do szpitala, czas związany z zajmowaniem się osobą poszkodowaną w czasie jej pobytu i odwiedzin w szpitalach, oczywiście opieka w domu, itd. 
Średnia kwota należna za godzinę opieki to kwota ok. 25,00 zł – 35,00 zł netto, w przypadku gdy wskazana jest opieka całodobowa przez rok, to roszczenie należy złożyć na kwotę ok. 219 000,00 zł , a w przypadku, gdy w następnych 5 latach opieka jest wymagana codziennie  5 godzin dziennie, to roszczenie powinno wynieść ok. 228 125,00 zł,  poza kosztami opieki należy się również zwrot za koszty leczenia  i dojazdów. Koszty opieki mogą być też zwracane również jako renta. Średni koszt opieki miesięcznej wynosi ok.  4 000,00 zł do 8 000,00 zł.
 
NIE ZANIEDBUJ TEGO SKŁADNIKA ROSZCZENIA. JEST ON BARDZO WAŻNY.
Wystarczy, że zbierzesz oświadczenia od osób opiekujących się Tobą i zrobisz wykaz czasu opieki, a my pomożemy Tobie uzyskać odszkodowanie za zwrot kosztów opieki lub rentę w odpowiedniej wysokości.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Uważamy, iż jesteśmy najlepsi. 
 
Przetłumacz