ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU

Po śmierci osoby bliskiej poza odczuwanym bólem i cierpieniem musimy zająć się organizacją pogrzebu. Każdy z nas wie, iż powinien złożyć wniosek do ZUS lub KRUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego, który obecnie od 2011 roku wynosi 4 000,00 zł, jednak nie każdy wie, że POZA ZASIŁKIEM POGRZEBOWYM NALEŻY SIĘ ZWROT WSZYSTKICH KOSZTÓW POGRZEBU w przypadku, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku drogowego, wypadku w gospodarstwie rolnym, itp. , jeśli oczywiście zmarły nie został uznany sprawcą zdarzenia. 
 
Najczęściej koszty pogrzebu dzielimy na podstawowe i dodatkowe.
 
KOSZTY PODSTAWOWE TO:
– odbiór i transport zwłok,
– przygotowanie ciała do pogrzebu (mycie, czesanie, golenie, ubieranie),
– zakup odzieży dla zmarłego,
– organizacja pochówku (przewóz karawanem, kondukt pogrzebowy, opuszczenie trumny do grobu, zasypanie mogiły)
– kremacja: spopielenie w krematorium,
– trumna,
– trumna kremacyjna,
– urna,
– złożenie urny w kolumbarium lub w tradycyjnym grobie,
– opłaty kancelaryjne, 
– nowy grób: stałe miejsce, 
– nowy grób: miejsce udostępnione na 20 lat, 
– dochowanie do istniejącego grobu (prolongata za każdy rok różnicy pochówku zmarłych),
– msza pogrzebowa i poprowadzenie, 
– pogrzeb świecki z mistrzem ceremonii.
 
KOSZTY DODATKOWE:
– przechowanie ciała w chłodni,
– stypa, konsolacja cena za 1 osobę, 
– nagrobek kamienny, pojedynczy, 
– nagrobek kamienny, podwójny, 
–  wieńce, kwiaty,
– znicze, 
– oprawa muzyczna (trębacz, organista), 
– fotograf,
– zakup odzieży żałobnej dla osób bliskich,
– itd.
 
Niestety Towarzystwa Ubezpieczeń nagminnie potrącały z wypłacanego odszkodowania koszt pobranego zasiłku pogrzebowego, czyli jeśli koszty całego pochówku wyniosły 12 000,00 zł, a zasiłek pogrzebowy z ZUS został wypłacony w kwocie 6 000,00 zł, to Towarzystwo Ubezpieczeń wypłacało różnicę 6 000,00 zł. 
 
MASZ PRAWO DO ZWROTU 100 % KOSZTU POGRZEBU
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 140/08):
 
„Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. „
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Nieodpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę i na pewno uzyskamy każdą możliwą dopłatę nawet po wielu latach. Niczym nie ryzykujesz, możesz tylko zyskać.
 
Zapraszamy do nas
 
Przetłumacz